ഉയർന്ന മർദ്ദം ഫ്ലഷിംഗ് സംവിധാനം

  • ഉയർന്ന മർദ്ദം ഫ്ലഷിംഗ് സംവിധാനം

    ഉയർന്ന മർദ്ദം ഫ്ലഷിംഗ് സംവിധാനം

    ഹൈ-പ്രഷർ ഫ്ലഷിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഫ്ലഷിംഗ് ഉപകരണം, ബ്രേക്കുകളുള്ള 4 0.37kw ഗിയർ മോട്ടോറുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഫ്ലഷിംഗ് പൈപ്പുകളുടെ റണ്ണിംഗ് കാരിയറായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫ്ലഷിംഗ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോഡൽ BLD0-35-0.37 ആണ്.ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഫ്ലഷിംഗ് പൈപ്പുകൾ 316 എൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ക്ലീനിംഗ് പ്രഭാവം നേടിയ ഇടുങ്ങിയ ആംഗിൾ നോസിലുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഫ്ലഷിംഗ് മോട്ടോർ 37kw പമ്പ് പവർ ഉള്ള ഒരു ലംബ പൈപ്പ്ലൈൻ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള ഫ്ലഷിംഗ് പൈപ്പ് സംയോജിത ഹോസ് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇത് 2MPa വരെ മർദ്ദം നേരിടാൻ കഴിയുന്നതും മോടിയുള്ളതുമാണ്.പരമ്പരാഗത ഫ്ലഷിംഗുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഫ്ലഷിംഗ് സമയം കുറവാണ്, ഫ്ലഷിംഗ് മർദ്ദം ഉയർന്നതും ഏകതാനവുമാണ്, ഇത് തുടർന്നുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ ഫോസ്ഫേറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗിന് ഗുണം ചെയ്യും.ഉയർന്ന മർദ്ദം ഫ്ലഷിംഗ് സംവിധാനം പ്രത്യേകം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.